ไฟเบอร์กลาสโบลเวอร์

รหัสสินค้า : 1B-FW3Y-FD250A2

รุ่น : F/B4-72

หมวดหมู่ : โบลเวอร์

รายละเอียดสินค้า

โบลเวอร์ไฟเบอร์กลาส FB4-72SERIES  (Fiberglass Blower) สำหรับดูดระบายอากาศ ไอกรด ด่าง สารเคมี มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อน อุณหภูมิใช้งาน ไม่เกิน 80 องศาเชลเซียส 
     - โบลเวอร์ ใชักับงานที่มีไอกรด ด่าง 
     - ใช้กับงานดูดระบายกลิ่น, ไอน้ำ, สารเคมีเข้มข้น 
     - ใบพัดและตัวเสื้อทำไฟเบอร์กลาส 
     - สามารถปรับหมุนทิศทางออกของปากด้านจ่ายของโบลเวอร์ได้ง่ายด้วยตนเอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง