Return air grille SG-PH

รหัสสินค้า :

รุ่น : SG-PH

หมวดหมู่ : หน้ากากแอร์

รายละเอียดสินค้า

ช่องลมกลับหรือรีเทิร์นแอร์ (Return air grille SG-PH)

       ช่องลมกลับ หรือ รีเทิร์นแอร์ คนมักเข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องปรับอากาศ แต่แท้จริงแล้วช่องลมกลับ คือ ตัวที่จะดึงอากาศได้ไหลวนเข้าไปสู่ระบบการปรับอุณหภูมิ โดยเครื่องปรับอากาศเป็นการต่อท่อกับส่วนตะแกรง ซึ่งช่องลมกลับจะช่วยให้อากาศมีการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายความร้อน เพิ่มความเย็นจากภายใน 

หลักการทำงานช่องลมกลับหรือรีเทิร์นแอร์ 

       - ทำงานด้วยการดันอากาศดี และเย็นออก ผ่านระบบท่อเข้าไปในแต่ละห้องตามโครงสร้างของระบบปรับอากาศ 
       - ช่วยควบคุมอุณหภูมิ ภายในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง